ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បំភ្លឺ និងពន្យល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធការជំពាក់បំណុលបរទេស

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ដោយបំភ្លឺ និងពន្យល់យ៉ាងលម្អិតជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធការជំពាក់បំណុលបរទេស។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។
សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុង៖
ការចេញមកបំភ្លឺ និងពន្យល់នេះ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ថ្មីៗនេះ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សង្កេតឃើញថា មានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាភាសាខ្មែរ និងជាភាសាបរទេសមួយចំនួន បានដកស្រង់តួលេខពីព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាលេខ៧ ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទើបធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ហើយបានយកទៅធ្វើការបកស្រាយខុសន័យបច្ចេកទេស។

ប្រភព៖ Fresh News
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បំភ្លឺ និងពន្យល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធការជំពាក់បំណុលបរទេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បំភ្លឺ និងពន្យល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធការជំពាក់បំណុលបរទេស Reviewed by Laiheang Vobfm on 4/03/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.