រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ កំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ របស់កម្ពុជា ក្នុងអាណត្តិថ្មី

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ សម្រេចកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ របស់កម្ពុជា សម្រាប់អាណត្តិទី៣។

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖


ប្រភព៖ Fresh News
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ កំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ របស់កម្ពុជា ក្នុងអាណត្តិថ្មី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យ កំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ របស់កម្ពុជា ក្នុងអាណត្តិថ្មី Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/25/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.