កីឡាករ៧រូបនៅ Preimer League ដែលបញ្ចូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេ

ក្នុង League បាល់ទាត់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់តែងមានកំណត់ត្រារបស់កីឡាករក្នុង League រស់ពួកគេ។ ហើយកំណត់ត្រាទាំងនោះមានដូចជា កំណត់ត្រាទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើជាងគេ កំណត់ត្រាបញ្ចូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេ ឬ កាតក្រហម កាតលឿង បានច្រើនជាងគេ។ ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងពីឈ្មោះកីឡាករ៧រូបដែលបញ្ចូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេ ដែលកីឡាករទាំងនេះគឺ សុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារ។

1. Eden Hazard (Chelsea) 10ដង


2. Ryan Fraser (Bournemouth) 9ដង


3. Leroy Shane (Man City) 8ដង


4. Christian Eriksen (Tottenham Hotspurs) 7ដង


5. Mohamed Salah (Liverpool) 7ដង


6. Paul Pogba (Man United) 7ដង


7. Raheem Sterling (Man City) 7ដង
អត្ថបទៈ ស្វាន់ ឡាវីន
កីឡាករ៧រូបនៅ Preimer League ដែលបញ្ចូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេ កីឡាករ៧រូបនៅ Preimer League ដែលបញ្ចូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេ Reviewed by Lavin on 1/14/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.