កូន​ខ្មែរ​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​រៀន​ភាសាចិន!!!​

ភ្នំពេញ៖ ការ​វិនិយោគ​របស់​ចិន និង​វត្តមាន​របស់​ចិន ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ជជែក​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​បច្ចុប្បន្ន​។ ប៉ុន្តែ​ក្រឡេក​មើល​មួយ​ជ្រុង​ទៀត ការ​រៀន​ភាសាចិន​ក៏​ក្លាយ​ជា​ការចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​របស់​កូន​ខ្មែរ​ដែរ​។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​សាលា​បង្រៀន​ភាសាចិន​មួយ​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​អះអាង​ថា​មាន​កូន​ខ្មែរ​ច្រើន​បាន​មក​រៀន​ភាសាចិន​៕ (អត្ថបទដោយ ទេព វណ្ណះ)
កូន​ខ្មែរ​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​រៀន​ភាសាចិន!!!​ កូន​ខ្មែរ​ច្រើន​ចាប់​អារម្មណ៍​រៀន​ភាសាចិន!!!​ Reviewed by Soeurm Ro on 1/09/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.