ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសារាចរណែនាំ​ ស្តីពីការ​បើក​ផ្តល់​បៀវត្ស​រៀងរាល់​ពីរ​សប្តាហ៍​ម្តង​ក្នុង​ខែ​នីមួយៗ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការ​អនុវត្ត​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​បើក​ផ្តល់​បៀវត្ស ​រៀងរាល់​ពីរ​សប្តាហ៍​ម្តង​ក្នុង​ខែ​នីមួយៗ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត។

សូមអានសារាចរណែនាំទាំងស្រុង៖
នេះបើតាមសារាចរណែនាំ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករានេះ។
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសារាចរណែនាំ​ ស្តីពីការ​បើក​ផ្តល់​បៀវត្ស​រៀងរាល់​ពីរ​សប្តាហ៍​ម្តង​ក្នុង​ខែ​នីមួយៗ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត! ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសារាចរណែនាំ​ ស្តីពីការ​បើក​ផ្តល់​បៀវត្ស​រៀងរាល់​ពីរ​សប្តាហ៍​ម្តង​ក្នុង​ខែ​នីមួយៗ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល និង​មន្ត្រី​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត! Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/03/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.