រដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ ដែលអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន២

(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ រដ្ឋសភា បានបើកសម័យប្រជុំ ដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួនពីរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្តក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា ដោយសមាជិករដ្ឋសភាចូលរូួមប្រជុំចំនួន១០៨រូប។

ច្បាប់ចំនួនពីរ ដែលត្រូវរដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំអនុម័តរួមមាន៖
ទី១៖ សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និង
ទី២៖ សេចក្តីស្នើ ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភា អំពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះ៖

រដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ ដែលអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន២ រដ្ឋសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំពេញអង្គ ដែលអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន២ Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/03/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.