មន្ត្រីទាំងអស់ បើដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីត្រឹមត្រូវ នោះប្រជាពលរដ្ឋ នឹងគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយបានបុណ្យច្រើនទៀត!!!

ភ្នំពេញ៖​ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងពិធី បិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ នឹងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំ ដែនដី នគរូបនីយកម្ម នឹងសំណង ហើយជាប្រធានអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី បានមានប្រសាសន៍ថា មន្ត្រីទាំងអស់ បើដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីត្រឹមត្រូវ នោះប្រជាពលរដ្ឋ នឹងគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយបានបុណ្យច្រើនទៀត៕ (អត្ថបទដោយ ទេព វណ្ណះ)
មន្ត្រីទាំងអស់ បើដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីត្រឹមត្រូវ នោះប្រជាពលរដ្ឋ នឹងគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយបានបុណ្យច្រើនទៀត!!! មន្ត្រីទាំងអស់ បើដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីត្រឹមត្រូវ នោះប្រជាពលរដ្ឋ នឹងគោរពស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ ហើយបានបុណ្យច្រើនទៀត!!! Reviewed by Soeurm Ro on 12/26/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.