ប្រទេស​ទាំង​ ១០​ ដែល​មាន​ GDP ច្រើន​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ប្រទេស​ទាំង​ ១០​ ដែល​មាន​ GDP ច្រើន​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក!

27/11/2018
បើ​តាម​គេហទំព័រ​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក (World Bank) ​ប្រទេស​ទាំង​ ១០​ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧​៖
១. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ១៩​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
២. ប្រទេស​ចិន​៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ១២​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៣. ប្រទេស​ជប៉ុន​៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ៤.៨​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៤. ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ៣.៦ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៥. ចក្រភព​អង់គ្លេស​៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ២.៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៦. ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ២.៥៩​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៧. ប្រទេស​បារាំង​៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ២.៥​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៨. ប្រទេស​ប្រេស៊ីល​៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ២​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
៩. ប្រទេស​អ៊ីតាលី៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ១.៩​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ។
១០. ប្រទេស​កាណាដា៖ មាន​ផល​ទុន​ជាតិ​សរុប​ (GDP) ជាង​ ១.៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ៕


ប្រភព៖ data.worldbank