ឆែក​មើលតម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ ដាក់លក់​សប្តាហ៍​នេះ

iPhone នៅតែ​មាន​ការ​ទិញ​ដូរ​ច្រើន​ ដោយសារ​ប្រេន​ទូរសព្ទ​ស៊ី​ម៉ាក​នេះ​ពេញ​និយមទាំង​អ្នក​មាន​និង​អ្នក​ក្រ។
ងាក​តម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ដែល​ដាក់លក់នៅ​តាមហាង​នៅ​សប្តាហ៍​នេះ មិន​មាន​ការប្រែប្រួលខុស​ពី​សប្តាហ៍​មុន។ តម្លៃ​ខុស​គ្នា​តាម​គុណភាព​និង​ស៊េរី​ឆ្នាំ ហើយ​តាមការ​ចរចា​ផ្ទាល់។ នេះ​បើ​តាមប្រភព​​អ្នក​លក់​។


បញ្ជាក់​៖ តម្លៃ​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល​ បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ​រួច។
ឆែក​មើលតម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ ដាក់លក់​សប្តាហ៍​នេះ ឆែក​មើលតម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ ដាក់លក់​សប្តាហ៍​នេះ Reviewed by Laiheang Vobfm on 6/10/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.