ដំណឹងល្អ! ចាប់ពីខែក្រោយទៅចង់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន លែងចាំច្រើនថ្ងៃទៀតហើយ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ដំណឹងល្អ! ចាប់ពីខែក្រោយទៅចង់ធ្វើលិខិតឆ្លងដែន លែងចាំច្រើនថ្ងៃទៀតហើយ

17/05/2018
តាម​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណកម្ម​ នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ផ្ដល់​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​គំរូ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ហើយ។
ចាប់​ថ្ងៃ​ទី៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ នេះ​តទៅ​ការ​ផ្ដល់​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​នឹង​ត្រូវ​កែប្រែ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖
សម្រាប់មនុស្សចាស់
១. សេវា​រយៈពេល ១៥​ថ្ងៃ​ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១០០​ដុល្លារ​អាមេរិក
២. សេវា​រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១៥០​ដុល្លារ​អាមេរិក
៣. ​សេវា​រយៈពេល ១​ថ្ងៃ តម្លៃ​ ០១​ក្បាល ២០០​ដុល្លារ​អាមេរិក
សម្រាប់កូនក្មេង
១. សេវា​រយៈពេល ១៥​ថ្ងៃ​ តម្លៃ ០១​ក្បាល ៨០ដុល្លារ​អាមេរិក
២. សេវា​រយៈពេល​ ៧ថ្ងៃ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១២០​ដុល្លារ​អាមេរិក
៣. ​សេវា​រយៈពេល ១​ថ្ងៃ តម្លៃ​ ០១​ក្បាល ១៦០ដុល្លារ​អាមេរិក
ដោយឡែកមុនការកែប្រែ ការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែន ត្រូវកំណត់រយៈពេល និងដូចតម្លៃដូចខាងក្រោមនេះ៖
សម្រាប់មនុស្សចាស់
១. សេវា​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ​ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១០០​ដុល្លារ​អាមេរិក
២. សេវា​រយៈពេល​ ១០​ថ្ងៃ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១៥០​ដុល្លារ​អាមេរិក
៣. ​សេវា​រយៈពេល ១​ថ្ងៃ តម្លៃ​ ០១​ក្បាល ២០០​ដុល្លារ​អាមេរិក
សម្រាប់កូនក្មេង
១. សេវា​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ​ តម្លៃ ០១​ក្បាល ៨០ដុល្លារ​អាមេរិក
២. សេវា​រយៈពេល​ ១០​ថ្ងៃ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១២០ដុល្លារ​អាមេរិក
៣. ​សេវា​រយៈពេល ១​ថ្ងៃ តម្លៃ​ ០១​ក្បាល ១៦០ដុល្លារ​អាមេរិក
សេចក្ដី​លម្អិត​សូម​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ៖