ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី ២១សហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដេីម្បីសុំកិច្ចអន្តរគមន៍ពីសម្តេចតេជោ! ! ! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី ២១សហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដេីម្បីសុំកិច្ចអន្តរគមន៍ពីសម្តេចតេជោ! ! !

13/03/2018
ភ្នំពេញ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី ២១សហគមន៍ នៅថ្ងៃទី១២ ខែខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨បាននាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដេីម្បីសុំកិច្ចអន្តរគមន៍ពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ។

ការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះដែរដោយមានពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លី មកពី០៤ខេត្តក្រុង ត្រូវជា២១សហគមន៍ បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាខាងក្រោទីស្ដីការគណះរដ្ឋមន្ត្រី ដោយមានគ្នាប្រហែល២០០នាក់ដោយមានការដឹកនាំដោយ អង្គការអង្គកកាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា ។

ប្រជាពលរដ្ឋមកពី០៤ខេត្តក្រុងនេាះរួមមាន ១. ក្រុងព្រះសីហនុ ២. ស្វាយរៀង ៣. ត្បូងឃ្មំុ និង៤.កណ្ដាល នៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះដោយមានដំណាងទីស្ដីការគណះរដ្ឋមន្ត្រីចេញមកទទួល ញាតិ បន្ទាប់ញាតិត្រូវបានតំណាងទីស្តីការចេញមកទទួលរួច ពរដ្ឋរងគ្រេាះដីធ្កី ក៏បានបន្តដាក់ញាតិបន្តនៅក្រសួងដែនដី នគរូបនីកម្ម និងសំណង់ ។