ការងារ​ IT ដែល​រក​ចំណូល​បាន​កប់ៗ នៅ​សិង្ហបុរី​ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ការងារ​ IT ដែល​រក​ចំណូល​បាន​កប់ៗ នៅ​សិង្ហបុរី​

24/01/2018
ក្នុង​ចំណោម​ការងារ​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ទាំង​ ១២ ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ មាន​ការងារ​ ៤ ទាក់​ទង​នឹង​ជំនាញ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ និង​បច្ចេកវិទ្យា។ ​ការងារ​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ជា ៖

# អ្នក​បង្កើត​ Software
@បទ​ពិសោធន៍ ៖​ ៥ ឆ្នាំ​​ឡើង​ទៅ​​ @​ចំណូល​​ ៖ ​ចន្លោះ​ពី​ ៤ ០០០ ទៅ ១២ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

# អ្នក​​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​
@បទ​ពិសោធន៍ ៖​ ៦ ទៅ ១០ ឆ្នាំ​​​ @​ចំណូល​​ ៖ ​ចន្លោះ​ពី​ ៧ ០០០ ទៅ ១០ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

# អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (FinTech Developer)
@​បទ​ពិសោធន៍ ៖​ ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំ​​​ @​ចំណូល​​ ៖ ​ចន្លោះ​ពី​ ៧ ៥០០ ទៅ ១២ ០០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ

# វិស្វករ​ផ្នែក​ទិន្នន័យ (Cloud Support Engineer)
@​បទ​ពិសោធន៍ ៖​ ៦ ទៅ ១០ ឆ្នាំ​​​ @​ចំណូល​​ ៖ ​ចន្លោះ​ពី​ ៧ ២០០ ទៅ ៩ ៥០០ ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ


ប្រភព៖ The Smart Local ប្រែ​សម្រួល៖ ឡៃហ៊ាង