ស្ងាត់ៗ ធារី ចន្ថាប៊ីន បានចេញទៅលេងនៅលិគកំពូលម៉ាឡេបាត់ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ស្ងាត់ៗ ធារី ចន្ថាប៊ីន បានចេញទៅលេងនៅលិគកំពូលម៉ាឡេបាត់

10/12/2017
កីឡាករសញ្ជាត់ ខ្មែរ កាត់បារាំង ធារី ចន្ថាប៊ីន ដែលមានចេញពីប្រភពដើម ភ្នំពេញក្រោនរូបនេះបានចេញទៅលេងនៅលិគកំពូលម៉ាឡេហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។


ក្រោយពេលកីឡាកររូបនេះបានចាក់ចេញពីក្លិបលំដាប់លិគកំពូលកម្ពុជាគឺក្លិប អគ្គិសនីជាតិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា EDC។
កីឡាកររូបនេះបានចាក់ចេញពីភ្នំពេញក្រោន ទៅលេងនៅលិគលំដាប់ទីពីរនៅប្រទេសថៃ នោះគឺក្លិបក្រាបបី។


បន្ទាប់មក រូបគេបាលចាក់ចេញពីក្រាបបីមក អគ្គិសនីជាតិកម្ពុជាវិញ។ ហើយបានបន្តទៅលេងនៅម៉ាឡេនេះតែម្ដង។ប្រភព​ SL