លោកអគ្គនាយកសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក ចូលរួមប្រជុំសិទិ្ធជនពិការអន្តរជាតិ៣ធ្នូ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

លោកអគ្គនាយកសមាគម និងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែក ចូលរួមប្រជុំសិទិ្ធជនពិការអន្តរជាតិ៣ធ្នូ

15/11/2017
ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី១៥ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ លោកសែម សំណាង ដែលជាអគ្គនាយកសមាគមនិងវិទ្យុសំលេងជនពិការភ្នែកចូលរួមប្រជុំសិទិ្ធជនពិការអន្តរជាតិ៣ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធនិងយុវនីតិសម្បទា។