សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ ៥រូប

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យកែសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាត់ខ្ពស់ចំនួន៥០រូប។
យោងតាមអនុក្រឹត្យដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖

ប្រភព៖ Fresh News
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ ៥រូប សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ ៥រូប Reviewed by Laiheang Vobfm on 4/04/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.