គ.ជ.ប បង្ហាញលេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា លើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

(ភ្នំពេញ)៖ បន្ទាប់ពីធ្វើការចាប់ឆ្នោត នៅរសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ( គ.ជ.ប) បានបង្ហាញលំដាប់លេខរៀង គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ លើកទី៣ នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលនៅមណ្ឌលនេះ មានគណបក្សចំនួន៦ ចូលរួមប្រកួតប្រជែង។
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់គ.ជ.បរាជធានីភ្នំពេញ៖
សូមបញ្ជាក់ថា៖  សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត-ក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ លើកទី៣នេះ គឺមានគណបក្សចំនួន៧ ចូលរួមប្រកួតប្រជែង ក្នុងនោះមាន គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា គណបក្សយុវជនកម្ពុជា គណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ និងគណបក្សខ្មែរសាធារណរដ្ឋ។
គ.ជ.ប បង្ហាញលេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា លើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ គ.ជ.ប បង្ហាញលេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា លើកទី៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ Reviewed by Laiheang Vobfm on 3/19/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.