រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ ចូលរួមសហការ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន និងអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់ ចូលរួមសហការ

02/03/2019
(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការអនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឱ្យដឹងថា ដើម្បីឱ្យការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩ ទទួលបានជោគជ័យ និងលទ្ធផលល្អប្រសើរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម៖