សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា សម្រេចកាត់យកសង្កាត់ចំនួន០២ ពីក្រុងព្រះសីហនុ មកបង្កើតជាក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុវិញ!

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យកាត់យកសង្កាត់ចំនួន០២ ពីក្រុងព្រះសីហនុ នៃខេត្តព្រះសីហនុ គឺសង្កាត់កោះរ៉ុង និងសង្កាត់កោះរ៉ុងសន្លឹម មកធ្វើការបង្កើតក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុវិញ ដែលទីតាំងសាលាក្រុងកោះរ៉ុង ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កោះរ៉ុងសន្លឹម និងមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្រុងកោះរ៉ុង ទៅតាមអនុលោមច្បាប់ផងដែរ។
ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោ៖
នេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោ ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករានេះ៕


ប្រភព៖ Fresh News
សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា សម្រេចកាត់យកសង្កាត់ចំនួន០២ ពីក្រុងព្រះសីហនុ មកបង្កើតជាក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុវិញ! សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា សម្រេចកាត់យកសង្កាត់ចំនួន០២ ពីក្រុងព្រះសីហនុ មកបង្កើតជាក្រុងកោះរ៉ុង នៃខេត្តព្រះសីហនុវិញ! Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/29/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.