ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសីតុណ្ហភាព តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសីតុណ្ហភាព នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ ខេត្តដែលត្រជាក់ជាងគេ គឺខេត្តព្រះវិហារ ត្រជាក់រហូតដល់១៤អង្សាសេ៕

សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតខាងក្រោមនេះ៖


ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសីតុណ្ហភាព តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករានេះ ក្រសួងធនធានទឹក បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសីតុណ្ហភាព តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមករានេះ Reviewed by Laiheang Vobfm on 1/26/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.