ចាប់ពីស្អែកទៅ អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ ៥ថ្ងៃជាប់គ្នាត្រៀមអុសឲ្យហើយទៅបងប្អូន!!!

ភ្នំពេញ៖ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងធនធានទឹក នឹងឧតុនិយមនៅមុននេះ បន្តិចបានអោយដឹងថាជ្រលងសម្ពាធខ្ពស់ នឹងខ្យល់មូសុងឥសាន នឹងបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើអោយធាតុ អាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះត្រជាក់ ចាប់ពី ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី៤ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៩៕ (អត្ថបទដោយ ទេព វណ្ណះ)
 
ចាប់ពីស្អែកទៅ អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ ៥ថ្ងៃជាប់គ្នាត្រៀមអុសឲ្យហើយទៅបងប្អូន!!! ចាប់ពីស្អែកទៅ អាកាសធាតុនឹងចុះត្រជាក់ ៥ថ្ងៃជាប់គ្នាត្រៀមអុសឲ្យហើយទៅបងប្អូន!!! Reviewed by Soeurm Ro on 12/30/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.