យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៩នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖
* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៩នាក់
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ១០ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៥នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ២ករណី ឃាត់ខ្លួន ៤នាក់៕


ប្រភព៖ Fresh Newsយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៩នាក់ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១២ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៩នាក់ Reviewed by Laiheang Vobfm on 12/26/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.