យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន ៣៥នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖
* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន ៣៥នាក់ (ស្រី២នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ១០ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៩នាក់ (ស្រីម្នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៦នាក់ (ស្រីម្នាក់)៕


ប្រភព៖ Fresh News
យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន ៣៥នាក់ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូនេះលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន ៣៥នាក់ Reviewed by Laiheang Vobfm on 12/17/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.