នេះ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់ជនពិការភ្នែកដែលសម្គាល់​វត្ថុផ្សេងៗ និងបង្ហាញជា​ពាក្យ​អង់គ្លេស​ទៀតផង! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

នេះ​ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់ជនពិការភ្នែកដែលសម្គាល់​វត្ថុផ្សេងៗ និងបង្ហាញជា​ពាក្យ​អង់គ្លេស​ទៀតផង!

27/10/2018
កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Iryss ដែលមានចំនុចពិសេស និងខុសប្លែកពីកម្មវិធីដទៃ ដោយសារតែ​វាមា​ន​សមត្ថភាព​អាច​សម្គាល់​វត្ថុផ្សេងៗ​បាន​ច្រើន មិនថាឡើយ សត្វ, ពពួកសត្វបង្កាត់ពូជក៏មើលដឹង, បំណែកឡាន, វត្ថុជាច្រើន ដែលយើង​អាច​​មិន​ស្គាល់ ឬមិនដឹងថាហៅយ៉ាងម៉េច ក៏កម្មវិធីនេះអាចស្គាល់ដែរ ដោយវាបង្ហាញជាអក្សរអង់គ្លេស​បង្ហាញ​មក​ប្រាប់តែម្តង។
មូលហេតុដែលកម្មវិធីនេះពិតជាល្អសម្រាប់ជនពិការភ្នែកដែរ ដោយសារតែនៅពេលដែលវាបង្ហាញ​ជាអក្សរអង់​គ្លេស​ឡើង​មក បង្ហាញថានោះជាវត្ថុអ្វីហើយ កម្មវិធីនេះ វាក៏អាចនិយាយឱ្យយើងឮបានដែរ ដូចនេះពួកគាត់ អាចដឹងថាវត្ថុនោះជាអ្វីហើយ។ កម្មវិធីនេះក៏​ល្អស​ម្រាប់​ក្មេងៗ កុមារ ដែលកំពុងរៀនអក្សរ ដោយអាចឱ្យពួកគេរៀនពាក្យពីវត្ថុជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេបានឆាប់ចេះលឿន។

** ទៅកាន់ App Store ដើម្បីទាញយក
មិនចាំបាច់តែអ្នកពិការភ្នែកទេ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ សម្រាប់មិត្តអ្នកអានដែលចង់ចេះពី​ពាក្យថ្មីៗ​ជា​ភាសាអង់គ្លេស​របស់​វត្ថុណាមួយ អ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានដែរ ដើម្បីជាជំនួយបន្ថែម។
គួរបញ្ជាក់ថា៖ iPhone, iPad របស់អ្នកដំណើរការ iOS11 ឡើងទៅ​ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាច​ទាញយកបាន!៕