សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សូមជម្រាប និងអញ្ជើញដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ សរុបទាំង ១០២៦នាក់ ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូល.... - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សូមជម្រាប និងអញ្ជើញដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ សរុបទាំង ១០២៦នាក់ ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូល....

21/10/2018
សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន សូមជម្រាប និងអញ្ជើញដល់បេក្ខជនទាំងពីរភេទ សរុបទាំង ១០២៦នាក់ ដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០១៨
មកប្រឡង៖ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៦:៣០នាទីព្រឹក
មណ្ឌលប្រឡង៖ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង៖ ០១២ ៣៩៤ ៤៤០ / ០១២ ៨៩៣ ០៥៧ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន Ministry of Public Works and Transport - MPWT