ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យអាទិភាព - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យអាទិភាព

04/10/2018
(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពី ការទឹកចិត្តលើផ្នែកពន្ធដារ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងវិស័យអាទិភាព រាជរដ្ឋាភិបាល។ យោងតាមអនុក្រឹត្យដែលអង្គភាព VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះបានឲ្យដឹងថា អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណង លើកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដើម្បីបង្កើតកាងារ និងបង្កើតសមត្ថភាពផលិតកម្មក្នុងស្រុក៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុង៖