ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ចង់​ឃើញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិសេស​មាន​តុល្យ​ភាព​រវាង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ចង់​ឃើញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិសេស​មាន​តុល្យ​ភាព​រវាង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​

04/10/2018
ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់៖ ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ចង់​ឃើញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​សេដ្ឋ​កិច្ច​ពិសេស​មាន​តុល្យ​ភាព​រវាង​ថ្នាក់​ជាតិ​និង​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន​ ផ្លូវទៅកាន់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ថ្មដា​ក្នុង​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​នៅ​កម្ពុជា​គឺ​មាន​ចំនួន​៣៨​កន្លែង​គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០១៦ ។

ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​ទទួល​ស្គាល់​ថា តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ទាំង​នោះ ពិត​ជា​បាន​ជួយ​ជំរុញ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​មែន​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​សិទ្ធិ​មនុស្ស រក​ឃើញ​ថា ការ​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​នៅមានការ​ខ្វះចន្លោះ​ខាងការ​វាយតម្លៃ​ផល​ប៉ះពាល់ ធ្វើ​ឲ្យ​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ត្រូវ​រង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ខាង​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ជាក់​ថា ការ​អភិវឌ្ឍតំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​គឺ​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ជាង​ផល​ប៉ះពាល់៕