ផ្សាយផ្ទាល់ (Live)៖ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា​ ជាមួយបណ្ដា​មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ​ និងជប៉ុន

ផ្សាយផ្ទាល់ (Live)៖ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា​ ជាមួយបណ្ដា​មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ​ និងជប៉ុន។

ថ្ងៃទី០៩​ តុលា​ ឆ្នាំ២០១៨
ប្រភព៖​ Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister
ផ្សាយផ្ទាល់ (Live)៖ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា​ ជាមួយបណ្ដា​មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ​ និងជប៉ុន ផ្សាយផ្ទាល់ (Live)៖ សម្ដេចតេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នា​ ជាមួយបណ្ដា​មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ​ និងជប៉ុន Reviewed by Laiheang Vobfm on 10/08/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.