ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពន្យារកាលបរិច្ឆេទ ទទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពន្យារកាលបរិច្ឆេទ ទទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើស គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ

20/09/2018
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពន្យារកាលបរិច្ឆេទទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតមូលដ្ឋាន បង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលអង្កភាពព័ត៌មាន VOB News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨នេះ។

សេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងអប់រំ បានឱ្យដឹងថា កាលបរិច្ឆេទប្រឡងនឹងចាប់ផ្តើមឡើង ដូចខាងក្រោម៖

* សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ
* កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង៖ ពីថ្ងៃទី២៦ ទៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
* មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានី-ខេត្ត៖ ត្រូវបញ្ជូនសំណុំលិខិតសុំចុះឈ្មោះប្រឡងរបស់បេក្ខជន។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដូចខាងក្រោម៖