ក្រសួងអប់រំ ពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ឱ្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ តាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងអប់រំ ពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ឱ្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ តាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩

15/09/2018
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញានេះបានបញ្ជាក់ថា ការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ឱ្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ដមសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ត្រូវបានពន្យារពេល ពីថ្ងៃទី១៧ មកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨វិញ។
លទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ នឹងមានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា www.facebook.com/moeys.gov.kh ៕