តោះ! ព្រឹកនេះ​មក​ឆែក​តម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ធ្លាក់​ដល់​ណា​ហើយ?

iPhone មួយ​ទឹក នៅ​​តែ​​មាន​ចរាចរ​ច្រើន​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​។ ប្រៀបធៀប​សប្តាហ៍​មុន​ឃើញថា តម្លៃ​ iPhone មួយ​ទឹក មានការ​ប្រែប្រួល​តិចតួច។
iPhone X មួយ​ទឹក សប្តាហ៍​មុន ទំហំ 256GB តម្លៃ ១ ០២០ បាន​ធ្លាក់នៅ​សល់ ១ ០០០ ដុល្លារ​នៅ​ដើមសប្តាហ៍​នេះ​។ ចំណែក​ iPhone ដទៃ​ទៀត​ឃើញ​ថា​មិនមាន​ការ​ប្រែប្រួល​ច្រើនទេ៕

តម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ខាង​ក្រោម៖

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​នេះ​អាច​មាន​ការប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តួច​បន្ទាប់​ពីចុះផ្សាយ ៕
តោះ! ព្រឹកនេះ​មក​ឆែក​តម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ធ្លាក់​ដល់​ណា​ហើយ? តោះ! ព្រឹកនេះ​មក​ឆែក​តម្លៃ iPhone មួយ​ទឹក​ធ្លាក់​ដល់​ណា​ហើយ? Reviewed by Laiheang Vobfm on 6/04/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.