ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច រើស​អ្នក​ជំនាញ IT ២១ នាក់​បើ​ចាប់​អារម្មណ៍​ប្រញាប់​ឡើង! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច រើស​អ្នក​ជំនាញ IT ២១ នាក់​បើ​ចាប់​អារម្មណ៍​ប្រញាប់​ឡើង!

04/05/2018
ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ក្របខណ្ឌ ៥ ជំនាញ​សម្រាប់​បម្រើ​ការងារ​ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុម​ការងារ​គ្រប់​គ្រង​គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ រួម​មាន​មន្រ្តី​ផ្នែក​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មាន​វិទ្យា(ICT) ចំនួន ២១ តំណែង និង​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​ ៤ ផ្នែក​ទៀត​ដូចខាងក្រោម។

​ចុចទីនេះ ទាញ​យក​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ៖ប្រភព៖ អ៊ូ ផាន់ណារិទ្ធ