យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់

21/01/2018
(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖
* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់​ (ស្រី៣នាក់)
១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៨នាក់​៕