ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពន្យារពេលទទួលពាក្យសុំ ចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន នៅអនុវិទ្យាល័យ - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពន្យារពេលទទួលពាក្យសុំ ចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន នៅអនុវិទ្យាល័យ

26/09/2017
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ចេញសេក្ដីជូនដំណឹងប្រកាសពន្យារកាលបរិច្ឆេទ ទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន កម្រិតមូលដ្ឋាន នៅអនុវិទ្យាល័យ។

ក្រសូងអប់រំ បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រធានមន្ទីអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីខេត្ត អំពីការពន្យារការបរិច្ឆេទកាល ប្រឡងត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ និងកាលបរិច្ឆេទការទទួលពាក្យ សុំចុះឈ្មោះប្រឡងពីថ្ងៃទី២៧ ទៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧៕