សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា ហើយការដំឡើងនេះចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩តទៅ។ នេះបើតាមអនុក្រឹត្យដែលអង្គភាពព័ត៌មាន VOB​ News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនានេះ៕

សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិកម្ពុជា Reviewed by Laiheang Vobfm on 3/20/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.