ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងកើនកំដៅឡើងវិញ! - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងែនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ អាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងកើនកំដៅឡើងវិញ!

29/01/2019
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ដោយបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ អាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្ដើមមានកំណើនឡើងវិញ (កើនកំដៅ) បន្ទាប់ពីសម្ពាធខ្ពស់នៅប្រទេសចិន ចាប់ផ្ដើមថយចុះឥទ្ធិពល។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖


ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម