យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលានេះ

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន ៣៤នាក់ (ស្រី៤នាក់)
១. ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ១១ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៨នាក់ (ស្រីម្នាក់)។
២. ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ករណី ឃាត់ខ្លួន ១៦នាក់ (ស្រី៣នាក់)​៕
យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលានេះ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលានេះ Reviewed by Laiheang Vobfm on 10/14/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.