រាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញ «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» សម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

រាជរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញ «យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤» សម្រាប់ដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មី

07/09/2018
(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អាណត្តិថ្មី ដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានលេចចេញរូបរាងជាផ្លូវការនាពេលនេះ ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ។
នៅក្នុងអាណត្តិទី០៦នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ របស់ខ្លួនថ្មីទៀត ដែលហៅថា យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ ដំណាក់កាលទី៤។

តើយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលថ្មីនេះ កំណត់យ៉ាងណាខ្លះ? សូមអានខ្លឹមសារលម្អិតខាងក្រោមដូចតទៅ៖