ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ស្ថានភាពរដ្ឋបាល លើតារាងបៀវត្សប្រចាំខែ របស់មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសារាចរណែនាំ ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ស្ថានភាពរដ្ឋបាល លើតារាងបៀវត្សប្រចាំខែ របស់មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

25/03/2018
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសារាចរណែនាំរួមមួយ ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពរដ្ឋបាល លើតារាងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ មន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសុខាភិបាល សំដៅគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងទាំង២ទាំងស្រុង៖