ក្រសួងការងារ និងក្រសួងសុខាភិបាល៖ ប.ស.ស បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបាន១,២៧៣កន្លែង និងពេទ្យឯកជន១១កន្លែង - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្រសួងការងារ និងក្រសួងសុខាភិបាល៖ ប.ស.ស បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបាន១,២៧៣កន្លែង និងពេទ្យឯកជន១១កន្លែង

04/09/2017
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ រួមជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយ ស្តីពីការផ្តល់សេវារបស់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ជូនកម្មករនិយោជិតកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថា បច្ចុប្បន្ន ប.ស.ស បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានចំនួន ១,២៧៣កន្លែង (មន្ទីរពេទ្យជាតិ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ស្រុក និងមណ្ឌលសុខភាព) និងជាមួយមន្ទីរពេទ្យឯកជនបានចំនួន១១កន្លែងហើយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់ក្រសួងការងារ និងក្រសួងសុខាភិបាល៖