ក្នុងខែសីហា អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ៥៣៨នាក់ មកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាល នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល - សមាគម វិទ្យុ​ និងទូរទស្សន៍សំលេងជនពិការភ្នែក (VOB)

Mobile Menu

Top Ads

ចន្លោះទំនេរ សម្រាប់ដាក់ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទ និងព័ត៌មានថ្មីៗ

logoblog

ក្នុងខែសីហា អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ៥៣៨នាក់ មកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាល នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល

02/09/2017
(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ដ និងការបំពានគ្រឿងញៀន នៃក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញានេះ បានឲ្យដឹងថា អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ខុសច្បាប់ ទូទាំងរាជធានី-ខេត្ដ រយៈពេលមួយខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា បានមកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាល នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាល សរុបចំនួន ៥៣៨នាក់។

ព័ត៌មានលម្អិត មានក្នុងរបាយការណ៍ ដូចខាងក្រោម៖


ប្រភព៖ Fresh News