វត្ត ស្វាយ អណ្តែត ស្វាគមន៍ អ្នក ចង់ ហាត់ រៀន ល្ខោន ខោល!!!

សិល្បះបុរាណ៖​ ក្មួយៗយុវវ័យគួរតែជួយការពារថែរក្សាហើយបើចង់ហាត់ រៀនល្ខោនខោលនេះ អាច អញ្ជើញមកវត្តស្វាយអណ្តែតដើម្បីហាត់រៀនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាទេ នេះ ជា ការ លើក ឡើង របស់ គណៈកម្មការ គ្រប់ គ្រង ក្រុម ល្ខោន ខោល វត្ត ស្វាយ អណ្តែត ក្នុង ស្រុក ល្វាឯម ខេត្ត កណ្តាល

 ល្ខោន ខោល ត្រូវ បាន អង្គការ យូណេស្កូ (UNESCO) សម្រេច ទទួល ស្គាល់ និង ដាក់បញ្ចូល ក្នុង បញ្ជី បេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ អរូបិយ នៃ មនុស្ស ជាតិ នៅ ក្នុង កិច្ចប្រជុំលើកទី ១៣ កាលពី ថ្ងៃ ទី ២៨ វិច្ឆិកា កន្លង ទៅ៕(អត្ថបទដោយ ទេព វណ្ណះ)

វត្ត ស្វាយ អណ្តែត ស្វាគមន៍ អ្នក ចង់ ហាត់ រៀន ល្ខោន ខោល!!! វត្ត ស្វាយ អណ្តែត ស្វាគមន៍ អ្នក ចង់ ហាត់ រៀន ល្ខោន ខោល!!! Reviewed by Soeurm Ro on 12/24/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.