យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់ ៦៣០គ្រឿង និងផាកពិន័យ ៣២៤គ្រឿង

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ បានត្រួតពិនិត្យយានយន្ដចំនួន ៣,៨០២គ្រឿង
  • រកឃើញល្មើសច្បាប់ ៦៣០គ្រឿង (ម៉ូតូ៧៤%)
  • អប់រំ ៣០៥គ្រឿង និងផាកពិន័យ ៣២៤គ្រឿង
នេះបើតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការ របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។
របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថា៖ ចំពោះការត្រួតពិនិត្យមួក និងកញ្ចក់​នៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ
  • ត្រួតពិនិត្យរួមបានចំនួន ២,៦៧៧គ្រឿង
  • អប់រំ ២៩០គ្រឿង និងផាកពិន័យ ១៤៥គ្រឿង។
សម្រាប់លទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល១៨ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកានេះ នគរបាលបានត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួន ៩២,៧៤៥គ្រឿង
  • រកឃើញយានយន្តល្មើស ១៧,៥០៥ (ម៉ូតូ៨៣%)
  • អប់រំ ៤,១៧២គ្រឿង និងផាកពិន័យ ១៣,៣៧៨គ្រឿង៕

ប្រភព៖ Fresh News
យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់ ៦៣០គ្រឿង និងផាកពិន័យ ៣២៤គ្រឿង យុទ្ធនាការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា៖ រកឃើញយានយន្ដល្មើសច្បាប់ ៦៣០គ្រឿង និងផាកពិន័យ ៣២៤គ្រឿង Reviewed by Laiheang Vobfm on 11/18/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.